Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

UTILIZAREA APLICA?IEI „TRIPADVISOR” (8)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastr? cu caracter personal, în procesul de utilizare a aplica?iei „Tripadvisor”.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Nu colect?m date cu caracter personal despre dumneavoastr?.

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Atunci când r?spundem opiniilor dumneavoastr?, postate pe „Tripadvisor”, putem avea acces la imagini – postate de dumneavoastr? – în care, eventual, ap?re?i dumneavoastr? ?i pute?i fi identificat.

Exist? posibilitatea ca, în urma post?rii dumneavoastr?, noi s? v? solicit?m informa?ii suplimentare referitoare la sejurul dumneavoastr? la noi, caz în care v? vom ruga s? ne comunica?i adresa dumneavoastr? de e-mail, pentru a putea intra în contact.

MARKETING

Nu v? vom trimite, în scopuri de marketing, nici un fel de informa?ii referitoare la hotelul nostru.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR ?I PLÂNGERI

Vrem s? v? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.