Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

UTILIZAREA APLICA?IEI „LinkedIn” (9)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastr? cu caracter personal, în procesul de utilizare a aplica?iei „LinkedIn”.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Avem acces la acele date cu caracter personal pe care dumneavoastr? le-a?i postat pe LinkedIn. În cazul în care posta?i un CV, avem acces la toate datele con?inute de acesta ?i, eventual, le putem folosi în procedura noastr? de recrutare de personal dar numai cu acordul dumneavoastr?.

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

În cazul în care post?rile dumneavoastr? sunt de interes pentru noi, v? vom contacta ?i v? vom cere date suplimentare.

MARKETING

Nu v? vom trimite, în scopuri de marketing, nici un fel de informa?ii referitoare la hotelul nostru.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR ?I PLÂNGERI

Vrem s? v? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.