Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

RECRUTARE (3)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

We at PARC HOTELS SA value your privacy therefore our Privacy Policy and procedures comply with General Data and Protection Regulation. You can find all the information you need on our Privacy Notice at: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal în procesul de recrutare pentru posturi vacante în societatea noastr?.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

În procesul de recrutare colect?m informa?iile pe care ni le pune?i la dispozi?ie prin intermediul documentelor dumneavoastr? de prezentare (CV, scrisoare de inten?ie etc.); aceste date personale pot include: nume ?i prenume; data ?i locul na?terii; cet??enia; domiciliul; adresa de email; num?rul de telefon; starea civil? etc. Aceste informa?ii ne pot parveni, spre exemplu, fie prin site-uri specializate de recrutare, fie prin site-uri profesionale de „social media” („LinkedIn”), fie prin documente trimise prin po?t? sau email, pe adresele societ??ii noastre, fie direct, prin documente prezentate personal.

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Toate aceste informa?ii ne sunt necesare pentru a examina dac? persoana dumneavoastr? corespunde cerin?elor noastre. Ele sunt p?strate o perioad? de 6 luni, dup? care se ?terg sau distrug.

Nu vindem ?i nu trimitem datele dumneavoastr? cu caracter personal c?tre alte entit??i.

MARKETING

Nu vom folosi datele dumneavoastr? cu caracter personal în scopuri de marketing.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR ?I PLÂNGERI

Datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt examinate exclusiv de personalul din cadrul departamentului de resurse umane ?i de management.

Vrem s? v? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate. Ave?i dreptul s? cere?i rectificarea datelor respective, în cazul în care apar modific?ri (nume, stare civil?, adres? etc.). În acest scop pute?i s? ne contacta?i folosind adresa utilizat? în coresponden?a cu noi.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.