Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

INSTAGRAM (13)

Noi, la PARC HOTELS SA, suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

We at PARC HOTELS SA value your privacy therefore our Privacy Policy and procedures comply with General Data and Protection Regulation. You can find all the information you need on our Privacy Notice at: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal în procesul de comunicare cu dumneavoastr? prin platforma INSTAGRAM.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Prin platforma INSTAGRAM avem acces direct la urm?toarele dumneavoastr? date cu caracter personal:

  • Fotografiile de profil care pot con?ine date biometrice;
  • Fotografiile pe care le distribui?i ?i care pot con?ine date biometrice (fotografii faciale) ale dumneavoastr? sau ale altor persoane

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Toate informa?iile mai sus men?ionate despre dumneavoastr? sunt publice pe platforma INSTAGRAM. Nu vindem ?i nu trimitem datele dumneavoastr? c?tre alte entit??i.

MARKETING

Dac? sunte?i unul dintre follower-i no?tri ve?i avea acces la fotografiile noastre care pot avea con?inut de marketing.

Pute?i oricând renun?a la a mai primi mesaje de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare („unfollow”).

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR ?I PLÂNGERI

Vrem s? v? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate. Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adres? http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza în m?sura în care apar noi cerin?e legale.