Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

CCTV ANGAJA?I (11)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care putem intra în contact cu unele dintre datele dumneavoastr? cu caracter personal, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video (CCTV).

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Sistemul de supraveghere prin camere video pe circuit închis are scopul de a asigura securitatea în hotel ?i integritatea bunurilor acestuia. Sistemul nu are ca scop supravegherea angaja?ilor hotelului. Cu toate acestea, în procesul de utilizare a camerelor de supraveghere video instalate în hotel exist? posibilitatea de a avea acces la imaginea dumneavoastr? în mi?care (date biometrice).

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Imaginile înregistrate prin sistemul CCTV sunt stocate timp de 30 de zile, dup? care sunt ?terse în mod automat.

În cazuri strict prev?zute de lege ?i potrivit unor proceduri speciale, unele imagini pot fi transmise EXCLUSIV unor institu?ii publice abilitate de lege s? solicite astfel de informa?ii.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR ?I PLÂNGERI

V? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? datele dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate.

Accesul la imagini este strict restric?ionat. Au acces la imagini:

  • Angaja?ii hotelului din departamentul LOSS PREVENTION;
  • Personalul din departamentul IT, care asigur? func?ionalitatea sistemului CCTV;
  • Top – managementul hotelului, în situa?ii excep?ionale;
  • Reprezentan?ii institu?iilor publice, în situa?ii excep?ionale, la cererea expres? scris? a respectivelor institu?ii.

Imaginile sunt stocate în sistemele IT ale hotelului. Opera?iunile de ?tergere sunt automatizate. Angaja?ii hotelului nu au acces la imaginile CCTV.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.