Acest website foloseste cookie-uri pentru a oferi vizitatorilor o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor fiecaruia. Clik aici pentru mai multe detalii.

BOOKING (1)

Noi, la PARC HOTELS SA suntem interesa?i s? v? respect?m intimitatea ?i, de aceea, politica noastr? de confiden?ialitate ?i toate procedurile legate de aceasta se conformeaz? Regulamentului General de Protec?ie a Datelor cu Caracter Personal. Pute?i g?si toate informa?iile legate de acest subiect la adresa: <link>

NOTIFICARE DE CONFIDEN?IALITATE

Hotelurile RAMADA PLAZA BUCHAREST ?i RAMADA BUCHAREST PARC sunt operate de compania PARC HOTELS S.A.

În cele ce urmeaz? pute?i reg?si informa?iile care v? explic? modul în care colect?m datele cu caracter personal în procesul de rezervare a unui sejur prin Booking.com.

CE INFORMA?II COLECT?M DESPRE DUMNEAVOASTR??

Booking.com ne trimite toate informa?iile pe care dumneavoastr? personal le-a?i completat pe pagina lor de internet, mai pu?in adresa dumneavoastr? privat? de e-mail.

CUM FOLOSIM INFORMA?IILE DESPRE DUMNEAVOASTR??

Toate aceste informa?ii ne sunt necesare din punct de vedere legal pentru a v? garanta rezervarea ?i a v? putea caza în hotelul nostru.

Pentru confirmarea rezerv?rii vom verifica cartea de credit folosit? de dumneavoastr? pentru garantare cu ajutorul b?ncii ALPHA BANK, partenerul care ne ofer? acest serviciu.

Dac?, din diverse motive, vom fi nevoi?i s? v? contact?m înainte de a v? caza în hotelul nostru, vom face acest lucru numai prin adresa generic? de e-mail pus? la dispozi?ie de c?tre Booking.com

Nu vindem ?i nu trimitem datele dumneavoastr? c?tre alte entit??i. Ele sunt stocate în serverele noastre o perioad? de 36 de luni dup? ultimul dumneavoastr? sejur la noi, iar apoi acestea se ?terg automat.

MARKETING

Nu v? vom trimite nici un fel de informa?ii referitoare la hotelul nostru deoarece nu avem cum s? v? contact?m direct.

În timpul procedurii de cazare, dac? ve?i dori, ne pute?i furniza direct adresa dumneavoastr? personal? de e-mail ?i ne pute?i da acordul dumneavoastr? pentru a v? ?ine la curent cu ofertele noastre. Dac? a?i acceptat aceasta, pute?i oricând renun?a la a mai primi oferte de la noi, printr-un proces simplu de dezabonare.

ACCESUL LA INFORMA?II, RECTIFICARE A DATELOR ?I PLÂNGERI

Vrem s? v? asigur?m c? toate drepturile dumneavoastr? sunt respectate ?i c? informa?iile dumneavoastr? cu caracter personal sunt integral protejate.

Ave?i dreptul s? cere?i o copie a informa?iilor pe care le de?inem despre dumneavoastr?, s? cere?i rectificarea sau ?tergerea datele respective, ori s? cere?i restric?ionarea prelucr?rii datelor.

Dac? dori?i s? face?i vreuna din opera?iile de mai sus, v? rug?m s? ne scrie?i un email direct de pe adresa de e-mail folosit? în coresponden?a cu noi.

Datele de contact ale departamentului care se ocup? de protec?ia datelor cu caracter personal sunt: DPO@PARCHOTEL.RO

Ave?i dreptul de a v? plânge c?tre Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal. Acesta este organismul de control c?ruia v? pute?i adresa dac? considera?i c? solicit?rile dumneavoastr? nu au fost rezolvate conform legii. Mai multe informa?ii g?si?i la urm?toarea adresa: http://www.dataprotection.ro/?page=contact 

VALABILITATEA NOTIFIC?RII DE CONFIDEN?IALITATE

Aceast? variant? a Notific?rii este în vigoare din mai 2018 ?i se va actualiza dac? apar noi cerin?e legale.